AQUA SARRA VODA

AQUA SARRA voda, po klasifikaciji voda, pripada stonim vodama.

Aqua Sarra voda je flaširana podzemna voda za piće, koja se obrađuje u cilju poboljšanja kvaliteta procesom prečišćavanja, reverznom osmozom, koja predstavlja prefinjen sistem filtracije, gde netoksične membrane propuštaju samo molekule vode, zadržavajući sve organske i neorganske elemente, bakterije i viruse sadržane u vodi koja se prerađuje.

Ovakva voda je optimalno mineralizovana, tako da je zahvaljujući svom niskom sadržaju minerala pogodna za svakodnevnu upotrebu u neograničenim količinama, jer hidrira, a ne mineralizuje organizam.

Isporučuje se u originalno dizajniranim polikarbonatnim (povratnim) balonima zapremine 18,9 litara, posebno prilagođenih za upotrebu putem water cooler sistema.
Cena: 700,00 din / balon;

Top